Saturday, October 11, 2014

10th Mózg Festival !!!


Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych "Mózg Festival" to spotkanie artystów tworzących i poruszających się we wszystkich rejonach muzyki współczesnej, sztuki performance, audio i wideo instalacji, w których muzyka odgrywa istotną rolę. 
Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z całego świata, gdyż jednym z założeń festiwalu jest jego wielokulturowość oraz prezentacje sprzyjające poznawaniu i rozumieniu wieloaspektowości kultur. 
Festiwal prezentuje najnowsze techniki wykonawcze oraz połączenia interdyscyplinarne w nawiązaniu i poszanowaniu dla tradycji.

Do udziału w festiwalu zapraszane są wybitne indywidualności świata sztuki oraz młodzi artyści, których dotychczasowe działania noszą znamiona wyjątkowych. Nieodzownym, w naszym odczuciu, elementem festiwalu jest udział artystów lokalnych, spełniających powyższe założenia. Wszystkie działania artystyczne traktowane są jako środek, który prowadzić ma do głębszego poznania otaczającej nas rzeczywistości i przemian zachodzących na świecie. 
Festiwal posiada otwartą formułę stylistyczną. Wykładnikiem w doborze artystów są: autentyczność prezentowanej sztuki (działania autorskie) oraz najwyższy poziom wykonawczy.

Mając w pamięci słowa profesora Bogusława Schaeffera, jednego z największych współczesnych kompozytorów polskich, iż tradycję należy szanować, ale pamiętać trzeba, iż tradycję tworzymy także tu i teraz, jako cel stawiamy sobie dobierać artystów w taki sposób aby prezentować sztukę autorską i nowatorską, z poszanowaniem najważniejszych osiągnięć czasu, który minął.

Tegoroczna 10 edycja będzie miała 2 odsłony: 6 listopada festiwal odbywać się będzie w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 7 i 8 to Bydgoszcz, gdzie po raz pierwszy główne koncerty odbędą się w Pomorskim Domu Sztuki przy ul. Gdańskiej 20. Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty, pokazy filmowe oraz wieczory muzyki improwizowanej, które odbywać się będą w Akademii Muzycznej oraz oczywiście w klubie “Mózg”.

Program festiwalu:

06.11.2014 Teatr Powszechny Warszawa 
Mała Scena:
19:30 - Elżbieta Jabłońska - instalacja
20:00 - Jerzy Mazzoll/Sławek Janicki/Qba Janicki (Warszawa/Bydgoszcz) - koncert
20:45 - Michael Lytle & Eyal Maoz (Nowy Jork) - koncert
21:30 - Sylvie Courvoisier & Mark Feldman (Nowy Jork) - koncert
22:15 - Tirvyous Wagon (Bydgoszcz/Warszawa/Kraków/Poznań) - koncert
23:00 - Sylvie Courvoisier/Mark Feldman/Jerzy Mazzoll/Sławek Janicki/Qba Janicki - koncert
00:00 - Grzegorz Pleszyński (Bydgoszcz) - instalacja/performance

Klub Mózg, Warszawa ul. Jana Zamoyskiego 20
00:45 - Jae Ho Youn (Seul/Warszawa) - koncert

07.11.2014 Dom Sztuki, Bydgoszcz ul. Gdańska 20 
1. Trio Fortepanowe Tomasza Gwincinskiego – koncert/performance - 20.00
2. Trzy Tony – koncert (Bydgoszcz) – 21:00 
3. Kazuchisa Uchihachi & Jerzy Rogiewicz – koncert (Tokio/Warszawa) – 22:00 
4. Sylvie Courvoiser & Mark Feldmann – koncert (Nowy York) 23:00 
5. Danilo Casti & Travis McCoy Fuller – performance elektro-akustyczny (Sardynia/Boston) – 23:59 Mózg 

08.11.2014 Dom Sztuki, Bydgoszcz ul. Gdańska 20 
1. Magda Mayas/Laura Altman/Monica Brooks (Berlin/Sydney) – 20:00 
2. Michael Lytle & Eyal Maoz – koncert (Nowy York) – 21:00 
3. Szablocs Estenyi & Stefan Węgłowski – koncert (Warszawa/Budapeszt/Bydgoszcz) – 22:00
4. Sonic Boom (Han Bennink & Uri Caine) – koncert (Nowy York) – 23:00 

Wydarzenia dodatkowe: 
1. Wykład Szablocsa Estenyi w auli Akademii Muzycznej. 
2. Warsztaty z Tomaszem Gwincinskim w auli Akademii Muzycznej. 
3. Prezentacja realizacji filmowych koncertów z poprzednich edycji festiwalu. 
4. Wieczory Muzyki Improwizowanej z udziałem gości festiwalu i artystów lokalnych. 
5. 20 Lat Mózgu – prezentacja filmu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...