Wednesday, February 19, 2020

Bastarda "Nigunim" - zapowiedź nowej płyty i trasa koncertowa


29.02. Polin, Warszawa
01.03. Żak, Gdańsk
11.03. Dragon, Poznań
12.03. Fabryka Sztuki, Łódź
13.03. Firlej, Wrocław
14.03. Mediateka, Tychy
15.03. Muzeum Narodowe, Kraków

Paweł Szamburski (klarnet), Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela) oraz Michał Górczyński (klarnet kontrabasowy) sięgają po mistyczne, żydowskie pieśni bez słów – chasydzkie Niguny. Rozwój Nigunów, które niejednokrotnie czerpały z lokalnych tradycji i wzorów muzycznych w kulturze chasydzkiej, datuje się na XVIII wiek. To wyjątkowe modlitwy, za pomocą których w zbiorowym śpiewie i tańcu, w euforycznym uniesieniu chasydzi docierają do „komnaty Boga”. 

Bastarda, czerpiąc głównie ze spuścizny dynastii Modrzyc, a także z muzykologicznych zbiorów Moshe Bieregowskiego, odkrywa przed nami piękno żydowskich melodii, eksplorując i filtrując je przez unikatowy, ukształtowany już język zespołu. Sylabiczne pieśni chasydów pozwalają artystom na swobodną improwizację oraz bardzo osobistą, intymną formę wypowiedzi. Inspirująca jest dla Bastardy także wewnątrzmuzyczna, narracyjna siła Nigunów. Bez słów opowiadają one o radości i smutku, o życiu w pełnym spektrum doznań, stanowią niejako istotę chasydyzmu, który zawsze oscylował między oczekiwaniem na koniec świata, a radosną, niemal ekstatyczną afirmacją życia. Mistyczne kompozycje tworzą przestrzeń, w której artyści poruszają się z ogromną swobodą, wielką klasą, wiedzą i wrażliwością tworząc nowatorskie, wybitne dzieło o niezwykłej sile i urodzie.

Bastarda  to zespół powołany do życia przez Pawła Szamburskiego, Tomasza Pokrzywińskiego oraz Michała Górczyńskiego. Grupa wydawniczo i środowiskowo związana z wytwórnią Lado ABC, jest również partnerem międzynarodowego projektu badawczego HERA "Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early Modern Europe". Artyści podejmują odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego. Muzyka formacji to współczesna, oryginalna wypowiedź artystyczna wsparta na bogatych tradycjach muzycznych.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...